Cyfreithwyr o'r gwledydd Arabaidd. Arabaidd cyfreithwyr ar-Lein.


Yr EMIRADAU arabaidd unedig - yn rhyfedd agwedd o redeg busnes yn y gwledydd Arabaidd


Yr hyn sy'n bwysig yma yn eich areithio sgiliau

Swyddfa yn Dubai, Emiradau Arabaidd Unedig Swyddfa oriau gwaith: dydd sul i ddydd iauFel mewn unrhyw wlad arall, yr Emiraethau Arabaidd Unedig wedi ei hun traddodiadau ac arferion o redeg busnes a cysylltiadau corfforaethol. Torri yn y traddodiadau hyn yn cael effaith negyddol effaith ar y canlyniad terfynol o trafodaethau gyda buddsoddwyr posibl. Mae'n werth nodi bod yn yr EMIRADAU arabaidd unedig traddodiadau crefyddol ac yn Mwslimaidd canonau chwarae rôl bwysig. Islam yn treiddio pob agwedd o fywyd yr Arabiaid, tra bod busnes yn eithriad. Felly, entrepreneuriaid tramor a dylai busnes yn gwybod rhai rhyfedd agwedd o redeg busnes yn yr EMIRADAU arabaidd unedig. Yn gyntaf, trafodaethau busnes, yn os ydych yn cael eu defnyddio i llym ac yn ffurfiol drefniadau gyda rhyngweithiol a chyflwyniadau ac yn debyg hyrwyddo yn dangos, yn ychydig yn wahanol yma.

Byddwch yn cael gynnes, gyfeillgar a sgwrs mewn awyrgylch hamddenol dros baned o gryf coffi arabeg.

Y meddylfryd o entrepreneuriaid lleol yw eu bod yn amharod i yn gwerthfawrogi eich rhinweddau, p'un a ydych yn cael cyflwyniad effeithiol, sleidiau a llyfrynnau. Os ydych yn fedrus ac yn hyderus heb ddweud llawer o eiriau a epithets cyflwyno eich syniad, mae pob siawns y bydd y contract yn cael ei gwblhau.

Cadwch mewn cof bod yn areithio sgiliau yn cael eu hystyried iawn ac yn barchedig yn y byd Arabaidd.

Ar gyfer busnesau lleol ei fod yn arwydd o soffistigeiddrwydd a ddysg o gwrthwynebydd. Arabaidd busnes ceisiwch siarad yn huawdl ac yn uchel yn gwerthfawrogi sgiliau o'r fath yn eu partneriaid. Mynegiannol cyfathrebu fydd yn eich helpu i gynnal trafodaethau effeithiol yn yr EMIRADAU arabaidd unedig, tra ar y llaw arall, bod yn gryno ac atal, gall arwain at ganlyniad negyddol. Yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig trafodaethau weithdrefn yn cael eu cysylltu yn drylwyr ac yn heb unrhyw frys. Mae rhai trafodaethau yn gallu para am wythnosau, ond nid yw hynny'n golygu bod terfynol yn fuddiol i'r ddwy ochr yn ganlyniad ni fydd yn cael ei gyflawni. Busnes tramor yn cael eu hargymell i gyflymu'r trafodaethau ac yn dangos arwyddion o diffyg amynedd, ar ben hynny ni ddylai un yn gwrthod diod sy'n cael ei weini coffi. Unrhyw busnes yn y cyfarfod, boed yn y trafodaethau neu drosglwyddo dogfennau, y dylai yn cael ei drefnu o flaen llaw. Ymrwymiad a phrydlondeb yn cael eu gwerthfawrogi mewn busnes tramor yma. Busnes lleol wedi synnwyr digrifwch da sy'n helpu i ddatrys unrhyw cyhoeddi a goresgyn anawsterau bywyd. Dyna pam y naws gadarnhaol a hiwmor yn cael eu gwerthfawrogi yn ystod trafodaethau. Y prif beth yw peidio â droseddu crefyddol ac urddas cenedlaethol o drigolion lleol. Unrhyw gyswllt personol neu fusnes trafodaethau yn cael eu cysylltu yma gyda cordiality a chwrteisi. Peidiwch â synnu os ar ôl trafodaethau byddwch yn cael eich gwahodd i rhannu cinio gyda'r lluoedd. Cefnder traddodiadau yn un o'r hanfodol rhannau o'r traddodiadol lletygarwch y bobl Arabaidd. Yn wahanol i Ewrop meddylfryd, Arabaidd busnes yn llai caeedig ac yn llawer mwy agored i ddeialog. Yma mae pobl wrth eu bodd yn ymweld neu yn cynnal ac yn dal yn hir cordial sgyrsiau. Trachwant a stinginess yn cael eu hystyried y prif is ar gyfer busnes lleol.

Y drysau o'r teulu Arabaidd yn cael eu bob amser ar agor, gan gynnwys ar gyfer gwesteion tramor a phartneriaid.

Teyrngarwch i dramor busnesau yma yn cael ei amlygu ar bob lefel, y ddau mewn perthynas â y wladwriaeth ac i gyfathrebu gydag entrepreneuriaid lleol. Gorllewin a safonau Ewropeaidd o busnes cod gwisg yn cael eu croesawu. Y prif amodau yn berthnasol i amodau hinsoddol a normau Islamaidd moesoldeb. Ar gyfer tramorwyr sy'n arferion Islam rhad ac am ddim cod gwisg sy'n amddiffyn rhag y gwres yn cael ei ganiatáu. Yn wahanol i gynrychiolwyr o gyffesion crefyddol arall, mae'n nid argymhellir i wisgo traddodiadol Arabaidd dillad - mae'n cael ei ystyried yn amlygiad o'r diffyg parch. Busnes gall menywod gwisgo rhydd ffrogiau a golau siwtiau busnes. Dylai llewys clawr fraich, a hyd ffrogiau a sgertiau yn ymestyn isod pen-gliniau. Ar ben hynny, toriadau dwfn a gan ddatgelu ffrogiau yn groes i Sharia normau yn cael eu caniatáu. Yn gyffredinol, gellir nodi bod yn ychwanegol at y nodweddion a nodweddion arbennig, yr Emiraethau farchnad yn cwrdd â'r holl safonau rhyngwladol yn adeiladu perthynas wâr.

Yr holl normau, arferion a thraddodiadau y bobl Arabaidd yn seiliedig ar y postulates o gonestrwydd, teyrngarwch a lletygarwch.

Crefyddol a gwerthoedd diwylliannol chwarae rhan flaenllaw yn ein bywyd a busnes. Dealltwriaeth o meddwl hynodion y busnes Arabaidd yn helpu i adeiladu effeithiol ac yn bwysicaf oll proffidiol rhyngwladol penderfyniadau busnes. Ar ben hynny, yr Emiraethau Arabaidd Unedig wedi bod yn gynyddol yn cael ei ystyried fel llwyfan delfrydol ar gyfer ehangu masnachol a gweithgareddau economaidd yn y marchnadoedd yn y Dwyrain Canol. Rhyngwladol mae profiad yn dangos bod o fewn y degawdau diwethaf yn y marchnadoedd y Gwlff wedi dangos sefydlogrwydd cymharol a datblygu gweithredol mewn gwahanol cynhyrchu a sectorau diwydiannol.

Ar yr un pryd, yr Emiraethau Arabaidd Unedig yn parhau i fod y rhan fwyaf gorau posibl sylfaen ar gyfer mynd i mewn marchnadoedd o'r fath.

Y sail dichonoldeb economaidd a phriodoldeb y fath strwythurau busnes yn gyfeillgar deddfwriaeth treth o Emirates, tollau budd-daliadau a deinameg twf arbenigol parthau economaidd sbarduno rhai manteision i fuddsoddwyr tramor. Mae'r holl ffactorau hyn yn y cyfanswm yn ei gwneud yn bosibl i hyrwyddo ac effeithiol ddatblygu busnes sy'n bodoli eisoes yn yr EMIRADAU arabaidd unedig ac yn y cyfagos marchnadoedd cyfagos. Yr Emiraethau gall fod yn y gorau posibl yn fan cychwyn ar gyfer allforio gweithgareddau yn y Dwyrain Canol yn ogystal ag yn Affrica ac Asia. Ar wahân i, yr Emiraethau ffurfio rhan annatod o arferion cyffredin ardal y Gwlff. Mae hyn yn awgrymu bod yr holl nwyddau a fewnforiwyd i mewn i diriogaeth yr Emiradau Arabaidd Unedig heb unrhyw ddyletswyddau tollau gall yn cael eu gwerthu yn y gwledydd cyfagos yn y byd Arabaidd, megis, ymhlith pethau eraill, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman a Saudi Arabia. Yr Emiraethau Arabaidd Unedig wedi yn gyfiawn ennill y teitl y mwyaf canolfan busnes o'r rhanbarth ac yn llawn gydymffurfio ag ef. Bob blwyddyn, mae miloedd o gwmnïau rhyngwladol yn rhedeg eu masnachol a gweithgareddau economaidd ym mhob rhan o'r byd Arabaidd yn cael eu hymgorffori yma. Os gwelwch yn dda e-bost neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau mewn perthynas â cwmni corffori broses a dechrau busnes yn yr EMIRADAU arabaidd unedig. Byddwn yn hapus i ateb eich cwestiynau.