Cyfreithwyr o'r gwledydd Arabaidd. Arabaidd cyfreithwyr ar-Lein.


Llys o cassation


Llys o cassation yn uchel-achos llys sy'n bodoli mewn rhai systemau barnwrol Yn hyn y maent yn llysoedd apeliadol uchaf enghraifft Yn y ffordd hon maent yn wahanol i systemau sydd wedi goruchaf lys y gellir rheol ar ffeithiau'r achos a'r gyfraith berthnasol. Mae'r term yn tarddu o'r lladin cassareep, 'i gefn gwrthdroi' Y Llys Cyfiawnder Ewropeaidd yn ateb cwestiynau o gyfraith yr Undeb Ewropeaidd yn dilyn atgyfeirio gan y llys o Aelod-WladwriaethWrth arfer y swyddogaeth hon, nid yw llys o cassation: mae materion rhwymo cyngor i'r llysoedd cenedlaethol ar sut gyfraith yr undeb ewropeaidd dylid ei ddehongli, yn nid yw gwrthdroi penderfyniadau o'r rhai llysoedd. Fodd bynnag, mae'r Llys Cyfiawnder yn gallu gweithredu fel llys o cassation pan fydd yn gwrando ar apeliadau gan y Llys Cyffredinol yr Undeb Ewropeaidd.