Cyfreithwyr o'r gwledydd Arabaidd. Arabaidd cyfreithwyr ar-Lein.


Gwerthu neu Ddychwelyd


Mewn trafodion lle cyflenwir y nwyddau i'w hailwerthu

yn enwedig lle mae cynhyrchion newydd a neu farchnadoedd newydd yn y cwestiwn

efallai y byddai'n ddymunol cael y dewis lle heb ei werthu cynhyrchion gall yn cael ei ddychwelyd i'r cyflenwr heb unrhyw golled i reseller. Mewn achosion o'r fath.

bydd teitl y nwyddau dan sylw yn cael ei drosglwyddo i'r reseller. ond yn ddarostyngedig i cytundebol hawl i ddychwelyd y nwyddau yn gyfnewid am ad-daliad llawn o fewn cyfnod rhagnodedig. Mae'r rhain yn Gwerthu neu Ddychwelyd Cytundebau yn rhan y Dogfennau Busnes Ffolder Dim ond £. TAW fydd yn rhoi i chi gydag un flwyddyn mynediad diderfyn i lwytho i lawr yr holl unrhyw ddogfennau oddi wrth y Busnes Ffolder.