Cyfreithwyr o'r gwledydd Arabaidd. Arabaidd cyfreithwyr ar-Lein.


Dyma Sut y Pum Prif Gwledydd Mwslimaidd yn Trin Ysgariad ar Ôl Diddymu'r Triphlyg Talaq


Yn ôl i Tamiyamae tri datganiadau ar y gair 'talaq' mewn un sesiwn yn cyfateb i un yn unig Mae -diwrnod cyfnod aros ar ôl y cam cyntaf Yn ôl y Tunisiaidd Cod Statws Personol. gŵr unochrog ni ellir ysgaru ei wraig ar lafar heb ymgynghori barnwr a heb esbonio'r rheswm am hynny. Y sefydliad y briodas. felly yn dod yn uniongyrchol o dan y cwmpas y wladwriaeth a'r farnwriaeth.