Cyfreithwyr o'r gwledydd Arabaidd. Arabaidd cyfreithwyr ar-Lein.


Diweithdra ymhlith ieuenctid yn Costio Gwledydd Arabaidd biliwn o ddoleri yn Flynyddol - Gwlff Busnes


Hyfforddiant galwedigaethol dylid eu hannog i fynd i'r afael â chyflogaeth a lleihau'r bwlch sgiliau yn y gwledydd Arabaiddmeddai arbenigwr Sianelu ieuenctid i mewn i hyfforddiant galwedigaethol. bydd hefyd yn helpu i arafu i lawr y rhanbarth cynyddol o ddiweithdra a lleihau'r bwlch sgiliau a wynebir gan y gweithwyr ifanc Fodd bynnag. Hadden hefyd sylw at y ffaith bod y rhanbarth galwedigaethol o addysg i ddiwallu anghenion llym yn annibynnol ar safonau."Rhaglenni galwedigaethol. dylid ei gydnabod yn rhyngwladol ac wedi ei achredu erbyn safonau ansawdd byd-eang. Dylent hefyd yn cael ei ddatblygu mewn ymgynghoriad agos gyda diwydiant fel bod cynnwys y cwrs yn adlewyrchiad cywir o'r math o sgiliau a gwybodaeth a fynnir gan gyflogwyr,"meddai.