Cyfreithwyr o'r gwledydd Arabaidd. Arabaidd cyfreithwyr ar-Lein.


Cost o Llogi'r troi allan Cyfreithiwr - Cyfreithiol Cyfatebol Llyfrgell y Gyfraith


Mae pob troi allan hawliad yn wahanol

Os ydych yn landlord, byddwch yn anochel yn ymdrin â troi allanEr mwyn i droi tenant allan yn gyfreithlon, rhaid i chi ddilyn llym cyfreithiol y weithdrefn. Mae llawer o landlordiaid nad oes gennych yr amser na'r gallu i drin achos troi allan.

Yn dibynnu ar y cyflwr, cymhlethdod yr hawliad ac achos llys, troi allan y gall cyfreithiwr yn costio rhwng ddoleri pum gant o ddoleri.

Fodd bynnag, yn dibynnu ar eich cyflwr, cyfreithiau ac yn eich cytundebau prydles, efallai y byddwch yn gallu i adennill ffioedd atwrnai a chostau llys.

Gall eraill fod yn ymosodol a gall achosi difrod i eiddo.

Mae eraill yn cael eu hunain yn gyfreithiwr ac yn ymladd yn erbyn y troi allan yn y llys.

Mae rhai tenantiaid yn barod i symud allan o eiddo

Gall amrywiadau hyn yn effeithio ar y gost o yn troi allan yn symud ymlaen. Os bydd yn troi allan yn ddiwrthwynebiad, y dylai'r broses fod yn gyflym ac yn gymharol rad.

Fodd bynnag, gall tenantiaid wedi amddiffynfeydd i eich troi allan (fel dial, amodau tai gwael, neu wahaniaethu).

Ymateb i amddiffynfeydd hyn yn cymryd amser ac ymdrech gan arwain at uwch ffioedd atwrnai a chostau. Mewn llawer o wladwriaethau, gall tenant galw treial gerbron rheithgor yn troi allan. Treialon rheithgor fel arfer yn cymryd mwy o amser ac mae angen mwy o waith. Oherwydd mae hyn yn cynyddu cymhlethdod, eich ffioedd atwrnai a chostau yn cynyddu. Landlordiaid ni all droi tenantiaid allan heb orchymyn llys. Mae hyn yn weithiau a elwir yn"hunan-help troi allan."Os ydych yn anwybyddu eich cyflwr yn troi allan cyfreithiau a gweithdrefnau, efallai y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol a ffioedd. Weithiau, mae landlord (neu ei atwrnai) efallai hurio arbenigwyr i egluro difrifoldeb y difrod i eiddo neu faterion dadleuol eraill. Mae'r rhain yn arbenigwyr yn codi tâl am eu hamser, gan arwain at gostau uwch.

Os deponiadau (tystiolaeth ar lw bod yn trawsgrifio gan ohebydd y llys) yn cael eu hangen, yn awr ffioedd atwrnai hefyd yn mynd i fyny.

Er bod y rhan fwyaf o achosion yn cael eu troi allan yn syml, mae rhai yn dod yn yn gymhleth iawn.

Tenant yn cynnig amddiffynfeydd a gwrth-hawliadau sy'n arwain at ychwanegol, ymchwil cyfreithiol, dro ar ôl tro gwrandawiadau llys, a deponiadau.

Os ydych yn wynebu hir cyfreithiol brwydr, yn y gost eich troi allan fod yn uwch.

Yn dibynnu ar eich cyflwr (a chymhlethdod y troi allan), y costau llys fod yn gymedrol neu'n gostus iawn.

Mae'n bwysig i ddeall eich cyfreithiwr strwythur ffioedd cyn arwyddo contract neu cadw. Ffioedd atwrnai a bilio gweithdrefnau yn amrywio yn sylweddol o gyfraith cwmni gyfraith cadarn.

Mae'r rhan fwyaf o ystad go iawn neu eich troi allan, mae cyfreithwyr yn codi tâl, naill ai fflat neu ffi fesul awr.

Ffi unffurf troi allan cyfreithwyr fel arfer yn codi rhwng ddoleri pum gant o ddoleri, ar gyfer troi allan. Mae'r ffioedd hyn yn dibynnu ar eich cyfreithiwr brofiad a chymhlethdod eich achos. Cofiwch, isel ffioedd atwrnai nid ydynt bob amser yn arwydd o ansawdd gwael cynrychiolaeth. Medrus gall cyfreithiwr trin troi allan yn gyflym ac yn hawdd gan arwain at is ffi unffurf. Cyfreithwyr yn codi tâl fesul awr ffioedd ar gyfer amrywiaeth o resymau. Mae rhai cwmnïau cyfreithwyr yn syml, yn barod i godi fflat ffioedd. Eraill efallai y bydd cyfreithwyr yn mynnu ar ffi awr pan maent yn disgwyl ymestyn ymgyfreitha.

Mae cyfraddau fesul awr yn amrywio, yn dibynnu ar eich lleoliad, y cyfreithiwr brofiad a ragwelir ar gymhlethdod eich cais.

Fel arfer, ystad go iawn a cyfreithwyr yn codi rhwng ddoleri am gant o ddoleri a pedwar cant awr ar gyfer eu tro. Os yw eich cyfreithiwr yn codi cyfradd fesul awr, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu tâl cadw. Mae cadw yn swm o arian sy'n cwmpasu cyfran y cyfreithiwr amser a chostau. Unwaith y bydd y dewisiadau yn cael ei wario, y bydd y cyfreithiwr yn y bil ar sail yr awr am amser ychwanegol a chostau. Mae'r ddau yn awr ac yn y fflat ffioedd yn cael eu manteision ac anfanteision. Yn syml, diwrthwynebiad troi allan, y fflat ffi fod yn fwy costus nag awr taliadau. Fodd bynnag, mae atwrnai gall ffioedd fod yn uchel iawn yn y cymhleth yn troi allan. Cyn i chi lofnodi cytundeb ffi, gofynnwch gwestiynau.

Mae'r rhan fwyaf o nid yw cyfreithwyr yn codi tâl am ymgynghoriad cychwynnol.

Defnyddio'r ymgynghoriad hwn fel cyfle i deall y cyfreithiwr bilio broses a sut mae ef neu hi yn trin ymgyfreitha. Ar wahân i ffioedd atwrnai a chostau llys, efallai y byddwch yn gyfrifol am costau ymgyfreitha, gan gynnwys yn tyst arbenigol a dyddodiad ffioedd (yn dibynnu ar faterion yn eich achos). Yn ogystal, nid yw'r costau hyn yn cynnwys y gost o golli rhent, difrod i eiddo, ac atgyweirio. Troi allan yn cymryd amser ac ymdrech Yn ogystal, os byddwch yn methu â dilyn eich cyflwr yn troi allan y broses, efallai y byddwch yn wynebu costau ychwanegol. I lawer o landlordiaid, llogi troi allan neu eiddo tiriog cyfreithiwr yn fuddsoddiad doeth.