Cyfreithwyr o'r gwledydd Arabaidd. Arabaidd cyfreithwyr ar-Lein.


Arabaidd Banc Cenedlaethol


Arabaidd Banc Cenedlaethol, yn un o'r deg uchaf banciau yn y rhanbarth y Gwlff, wedi integredig F MAWR-IP Cais Darparu Rheolwyr yn ei graidd bancio system i wella gwasanaeth cwsmeriaid a sicrhau mwy o trafodiad buddsoddi ac arbedion effeithlonrwydd. Saudi Arabia Gweledigaeth i leihau ei dibyniaeth ar olew yn llawn o uchelgaisOnd pan yw'r gwaith yn mynd i ddechrau? Dr Robert Eid, prif SWYDDOG gweithredol a Rheolwr Gyfarwyddwr Arabaidd Banc cenedlaethol, yn amlinellu pam bod y wlad anghenion y pymtheg mlynedd y cynllun, ac mae ei themâu allweddol. Yna, yn esbonio sut Saudi Arabia fydd yn rheoli'r pontio o'r cyfnod presennol o galedi drwy ddyled yn codi ac ariannol addasiad Yn olaf, mae'n edrych ar y cyflwr presennol o Saudi Arabia ariannol yn y sector, a'r heriau a'r cyfleoedd y bydd banciau yn ei wyneb. Ar gyfer trawsgrifiad llawn, ewch i: Cyflenwad a'r galw yn y strategaeth o'r brig i lawr dadansoddiad ar gyfer Arabaidd Banc Cenedlaethol Mynegai Tadawul Saudi Arabia Fwy o wybodaeth ar y safle. Ugain uchaf-pum Arabaidd Banciau gyda'r Uchaf Asedau Ariannol Yma yn y rhestr o bump ar hugain y mwyaf Arabaidd banciau yn seiliedig ar gyfanswm asedau ariannol. Y deg Uchaf allan o hyn pump ar hugain o fanciau yn cynnwys pedwar banciau oddi wrth United Arab Emirates, pedwar banciau o Saudi Arabia, un banc o Kuwait ac yn un banc o yr Aifft.